وابسته به مکتب خیریه امیر المومنین (ع)

 

متاسفانه ظرفیت پذیرش در این مدرسه به اتمام رسیده است